BLIPSAY – FÖRVANDLAR DIN TRYCKTA TEXT TILL TAL!

Blipsay lyssningskoder möjliggör att du på ett enkelt sätt kan lyssna på tryckt text direkt ifrån boken, informationsbladet, foldern eller vilken text du än kan tänka dig. Inget tas bort ifrån texten, men ytterligare ett sätt läggs till; lyssning.


LÄS MED ÖGON ELLER ÖRON – Välj ditt sätt!

  • RIKTIG RÖST VID UPPLÄSNINGEN
  • DU STYR HASTIGHETEN
  • ENKELT OCH SMIDIGT

SÅ FUNKAR DET:

1. HITTA

Kolla efter Blipsays lyssningkod i tryckt text.

2. BLIPPA

Skanna in koden med din mobil (kräver QR-läsare).

3. LYSSNA

Lyssna på texten uppläst av en professionell inläsare.


BLIPSAY GER NYA LÖSNINGAR

VID LÄSPROBLEMATIK

Blipsay är en teknik framtagen för att fler ska kunna ta del av innehållet i en text på samma villkor. Antingen läser du texten eller gör det genom att lyssna på den, att öronläsa.
 

NÄR DU LÄR DIG SPRÅKET

Kanske är det lättare att förstå om du kan lyssna på texten eller att se och höra den samtidigt?
 

OM DU HAR SVÅRT ATT SE

Är det starkt solljus eller har du svårt att se en text av andra anledningar? Lyssna istället. I en del QR-läsare finns en vibrationsfunktion, vilket gör att du kan få hjälp med att finna lyssningskodens placering på pappret framför dig.

OM DU HAR ONT OM TID

Ska du börja steka pannkakor, gå ut med soporna till återvinningsstationen, gå till jobbet eller kliva av bussen och vill fortsätta läsa så kan du det. Innan du stänger igen boken kan du istället blippa nästa lyssningskod och lyssna på fortsättningen

Variera ditt läsande