OM BLIPSAY

Bakom Blipsay står Susanna Cederquist, föreläsare och konsult inom tillgänglighet och mångfald (Se mer här). Susanna arbetar handledande inom framförallt utbildning utifrån våra naturliga olikheter och begreppet tillgänglig text.

Behovet av att kunna tillgängliggöra tryckt text, att på ett enkelt och smidigt sätt kunna få den uppläst har jag sett under en lång tid och i min bok ”Dyslexi + Styrkor = sant” provade vi, och det fungerade (Se mer här).

“Blipsay ger ett nytt alternativ för användaren att ta till sig innehållet i en text. För stunden eller för jämnan.”

— Susanna Cederquist

För mig betyder ”tillgänglighet” att flera alternativ finns med från början, inte som speciallösningar för en del av oss i efterhand. Alla bör kunna läsa på sitt effektivaste sätt. Resultatet heter Blipsay: Allt du behöver är en smartphone eller surfplatta. Du använder kameran eller någon av de många gratis QR-skannerappar som finns att tillgå. Du blippar lyssningskoden och innehållet spelas upp med en riktig röst.

Jag hoppas och tror att den här tekniken kommer att kunna underlätta vardagen för många.


FÖR DIG SOM SKAPAR TEXT

Är du textproducent eller textskapare? Vill du gardera att ditt budskap kan nå ut till fler? Att fler på ett effektivt sätt ska kunna ta del av innehållet i din text?

– Du skickar oss din text via beställningsformuläret och får tillbaka det lyssningskodat. Enkelt och smidigt! 

TRYCKT TEXT

Lyssningskoderna sätts på varje sida alternativt vid varje stycke. Du behöver inte blippa varje gång, men däremot ska du kunna börja lyssna vart du vill i texten.

Exempel: Informationsbrev, texthäfte i skolan, bok, läromedel, meny, utställningstext på museum eller broschyr. Passar för all tryckt text.

DIGITAL TEXT

Här används samma lyssningskod, men också innehållande en länk. Scanna lyssningskoden eller klicka på den. En spelare öppnas och inläsaren börjar läsa. 

Exempel: digitala texter som e-böcker, pdf:er etc. Fungerar även som vanligt vid utskrift.

I en befintlig tryckt text, som i nuläget inte ska tryckas på nytt, kan man få lyssningskoderna i form av klistermärken som klistras in i den aktuella texten. Klistermärket gör även så lyssningskoden kan bli lättare att hitta med handen. Man kan även använda en QR-läsare som får telefonen att vibrera när denna passerar lyssningskoden, för att på ett lättare sätt kunna finna den i texten.


med stöd av stiftelsen Promobilia